VSK.optijd.be :

Het bestuur van VSK wou helaas geen samenwerking met Optijd.be

Clubs die een eigen optijd reservatie systeem wensen om hun wedstrijden of dag-dagelijkse schietbanen te organiseren, mogen een email sturen naar admin@optijd.be

Er zijn reeds een aantal clubs die dit gedaan hebben.

—Mvg Optijd.be